Vyberte stránku

PPC Novinky – Březen 2024

PPC Novinky – Březen 2024

Obsah

Google Ads

EMEA Product Kickoff H1 2024

Dne 19.3.2024 se konala událost EMEA Product Kickoff H1 2024. Jaké novinky tam Google oznámil?

 • spuštění rozšířených konverzí pro GA4
 • Deferred Online Conversion Adjustment (DOCA), které umožní modifikovat hodnotu konverze až 7 dní po realizaci konverze
 • při používání typů zákazníků u publik Google bude schopen je automaticky vylučovat v remarketingu nebo naopak je využít pro bidding a optimalizaci
 • nástroj Search Lift, který měří dopad video a televizní reklamy na organické vyhledávání, by měl být v 2. čtvrtletí externě dostupný
 • měření nákupů na prodejně na základě dat získaných díky programu Google Opinion Rewards, kdy uživatel nahraje doklad o nákupu
 • spuštění měření nákupů na prodejně pro inzerenty vozidel
 • omnikanálové experimenty umožní inzerentům posoudit efektivitu online ve srovnání s vícekanálovým nabízením cen, které zahrnuje návštěvy prodejny nebo prodeje na prodejně
 • štítek “pickup later” se rozšíří i mimo místní inventář do reklam v Nákupech, bude-li možné je zaslat během pár dnů na pobočku
 • nový cíl Re-engagement pro PMAX, který doplňuje stávající cíl získávání nových zákazníků. a umožní inzerentům optimalizovat kampaně pro získání ztracených zákazníků
 • Reklamy na vozidla, tzv. Vehicle ads, se rozšíří do dalších zemí a to do Německa, Francie a později do Holandska, Španělska a Itálie
 • Performance Max for Omnichannel Goals rozšiří klasickou PMAXku o lokální formáty: propagované piny v Google Mapách a v místních výsledcích ve vyhledávání
 • cílová CPA a cílová ROAS pro bidovací strategie pro iOS aplikace (iOS SKAN)
 • Hotel Center feedy pro aplikace nabízející ubytování (alfa fáze)
 • Travel feedy pro Demand Gen
 • Merchant feedy pro kampaně na podporu aplikací s možnosti filtrování na úrovni položky
 • Reach Planner pro Demand Gen kampaně by se měl v Q2 rozšířit do 60 zemí
 • funkce sdílení pro Demand Gen (kromě již avizované PMAX)
 • předvolba formátu také pro VRC & VVC (kromě již avizované Demand Gen)
 • rozšíření o QR kód pro televizní reklamy
 • nový formát reklamy pro televize, Pause Ads, který se zobrazí, když uživatel stream pozastaví

Novinky, které byly na akci prezentovány, ale už se o nich vědělo, zde nezmiňuji. Kompletní záznam je k dispozici online.

Sjednocení konverzí v Google Ads a Google Analytics

Inzerenti čelili nesrovnalostem mezi údaji o konverzích v Google Ads a Google Analytics. Google nyní zavádí aktualizaci, která harmonizuje data napříč oběma platformami a umožňuje přesnější a srozumitelnější měření.

Pro tento účel také mění název konverzí v Google Analytics na “klíčové události” (key events). Události se mohou stát klíčovými událostmi v Google Analytics. Klíčové události můžeme importovat jako konverze do Google Ads.

Tyto změny už byly zachyceny živě v některých účtech.

Google Ad Safety Report 2024

Rok se s rokem sešel a Google vydal svou výroční Zprávu o bezpečnosti reklam. Google uvedl, že během roku 2023 zablokoval či odstranil 5,5 miliardy reklam.

Pokud vás to zajímá, projít si ho můžete zde v české verzi nebo v anglické.

Sdílení náhledu reklamy pro PMAX

V některých účtech už se objevila možnost sdílení náhledu reklamy pro kampaně Performance Max, která byla oficiálně představena během února.

Je možné sdílet náhled ze dvou míst. Prvním je přehled Skupin podkladů, kdy se pomocí třech teček otevře menu, kde najdete možnost Sdílet.

Druhým je pak stránka pro tvorbu a editaci reklamy, kde se ikona Sdílet nachází vedle ikon zařízení těsně pod sílou reklamy.

Po kliku na Sdílení se objeví pop-up okno s odkazem, který můžete poslat komukoliv. Přístup k Google Ads není vyžadován.

Jak už bylo řečeno výše, můžeme očekávat tuto novinky již brzy také pro Demand Gen kampaně.

Změny definic metrik ve vyhledávání

Google začal rozesílat email, který informuje inzerenty o aktualizovaných definicích vybraných metrik vyhledávání.

Notifikace se zobrazuje také přímo v účtech.

Reklamy nahoře (Top ads) byly nejdiskutovanější změnou. Po této změně se totiž nejedná o reklamy, které se zobrazují nahoře, ale také se v některých případech mohou zobrazit pod organickými výsledky. Umístění reklam v horní části je dynamické a může se měnit na základě vyhledávání uživatele.

A jak taková reklama pod organickými výsledky, ale zároveň “nahoře” vypadá? Zachytil ji tento měsíc Arpan Banerjee.

Vyšel Google Ads Editor 2.6

V březnu byl vydán Google Ads Editor 2.6 a v průběhu měsíce získal hned dvě aktualizace. Nejnovější verzí k dnešnímu datu je tedy verze 2.6.2. Projděte si oficiální článek, jaké novinky přináší.

Kredit zdarma za implementaci funkcí

Kredit zdarma byl dosud nabízen novým účtům, ale nově Google rozesílá nabídku kreditu zdarma při implementaci konkrétních funkcí. Dosud zachycené nabídky:

 • 100 USD za implementaci smart biddingu,
 • 300 USD za implementaci měření konverzí.

Screeny sdíleli Natasha Kaurra a Adriaan Dekker.

Režim špendlíku u cílení dle poloměru

Používáte-li cílení pomocí poloměru (radius), mohli jste si všimnout novinky, kterou Google pojmenoval “Režim špendlíku“. Jedná se o to, že poloměr můžete vytvořit přímo interakcí s mapou.

Produktové stránky CSS v Shoppingu

Ve výsledcích vyhledávání byl zaznamenán nový typ reklam v Nákupech. Nyní mohou služby porovnávání zboží (CSS) propagovat své vlastní produktové stránky ve výsledcích reklam v Nákupech. Tuto zprávu sdílel Wouter Veenboer.

Ověření platební karty

Google nově vyžaduje ověření platební metody v případě zadání platební karty. Pro ověření strhne 500 Kč, které do týdne vrátí. Na novinku upozornil Vojtěch Audy.

Limit 120 zemí pro geografické vylučování

Agentura PPCSauce zjistila, že již není možné přidat více než 120 zemí jako negativní geografické cílení. Ginny Marvin toto omezení potvrdila a místo toho navrhuje volit pozitivní cílení.

Delší nadpisy pro video reklamy

Vypadá to, že Google připravuje navýšení limitu počtu znaků pro nadpisy videoreklam. Aktuální limit 15 znaků se má rozšířit na:

 • 30 znaků pro nepřeskočitelné reklamy in-stream
 • 100 znaků pro videoreklamy in-feed

Rozhraní pro úpravu/vytváření reklam zobrazuje nové limity počtu znaků, ale systém zatím stále vynucuje původní limit 15 znaků. Zadání většího množství způsobí chybu. Tuto novinku sdílel Anthony Higman.

Product Studio dostupné v Austrálii a Kanadě

Nástroj Product Studio dostupné v Google Merchant Center nebo v Google & YouTube aplikace na Shopify se rozšířil kromě USA také do Austrálie a Kanady.

Tématické obrázky v Product Studiu

V Product Studiu se objevila novinka, tzv. šablony. Jedná se o předpřipravené prompty pro generování produktových obrázků, které se vážou na konkrétní svátek, událost či období. Nabídl prompty pro den sv. Patrika, Velikonoce, Jaro a Den matek. Další hodlá přidávat.

Štítek Identita firmy byla ověřena

U reklam ve vyhledávání na Googlu se v Česku začal zobrazovat štítek “Identita firmy byla ověřena“. Zobrazuje se před prvním popisem. V zahraničí se tento štítek začal objevovat v prosinci 2023.

Zamítnuté reklamy v Ad Transparency Center

Ad Transparency Center zobrazuje nejen reklamy konkurence, ale také i jejich zamítnuté reklamy kvůli porušení zásad. Jejich obsah bohužel není vidět. Všiml si toho @jeetxg.

Vylepšená diagnostika pro rozšířené konverze

Joey Bidner narazil na přepracovanou stránku dedikovanou diagnostice rozšířených konverzí. K dispozici je v sekci Konverze => Diagnostika.

Transparentnost cen

6. března se v rozhraní objevila nová sekce na úrovni účtu s názvem Transparentnost cen v pro inzerenty v EHP. Vznikl díky tlaku zákona o digitálních trzích na větší otevřenost digitálních platforem a umožňuje sdílení cenových dat na úrovni události s inzerenty, což zvyšuje transparentnost.

Po přihlášení a odsouhlasení podmínek systém umožňuje přístup k souboru s údaji o ceně, který lze do 48 hodin stáhnout jako soubor CSV.

Pro funkci vznikla také oficiální stránka v nápovědě.

Minimální rozpočet u kampaní

Google začal vyžadovat minimální rozpočet při tvorbě kampaní. Thomas Eccel toto zachytil pro Demand Gen, kdy bylo vyžadováno nastavit rozpočet alespoň 4 CHF denně. Upozornil ale také, že po uložení kampaně bylo možné rozpočet upravit na jakoukoliv hodnotu.

Nové sloupce pro nákupy

V online rozhraní Google Ads se objevily dva nové sloupce:

 • Nákupní konverze
 • Hodnota nákupu

Tyto sloupce zobrazují počet a hodnotu konverzí kategorizovaných jako „Nákup“. Screen sdílel Vivek Gupta.

Vyloučení umístění pro Demand Gen

Thomas Eccel zjistil, že Google v tichosti přidal možnost vyloučení umístění a kanálů YouTube do kampaní Demand Gen. Zatím ale nefunguje ve všech účtech.

Sekce Cíle konverze

Arpan Banerjee zachytil aktualizaci v nastavení kampaní a to v sekci určené pro nastavení konverzí. Název sekce byl změněn z „Goals“ na „Conversion goals“ a obsahuje aktualizované rozvržení.

Rozšíření o Whatsapp

V zahraničí se objevilo nové rozšíření o Whatsapp. K nastavení stačí telefonní číslo a případně lze přidat také úvodní zprávu, která je nepovinná.

V reklamách pak rozšíření vypadá takto:

Screeny sdíleli Arpan Banerjee a Bram Van der Hallen.

Social extensions

Mezi automatickými rozšířeními jsem narazila na “Social extensions“, které ale mají 0 zobrazení. Je to pozůstatek z dob minulých, protože tento typ rozšíření existoval v dobách sociální sítě Google+, a nebo Google něco chystá?

Měření konverzí v Google Merchant Center Next

Thomas Eccel si ve službě Google Merchant Center Next všiml funkce, která umožňuje obchodům sledovat nákupy jako konverze, což usnadňuje značka Google nainstalovaná na webu.

Je zajímavé, že u těchto konverzí Google doporučuje zvolit atribuční model posledního kliknutí místo dnes už častějšího modelu založeného na datech.

Nová sekce Doporučení pro vaši firmu

V online rozhraní se objevila nová sekce Doporučení pro vaši firmu. Nejdříve je třeba funkci aktivovat. Tím dáváte Googlu svolení, že může data z Google Ads využívat k vytváření a posílání doporučení, nabídek, statistik a tipů k optimalizaci. Screen sdílel Vojtěch Audy.

Doporučení pro konec cookies v Diagnostice

Thomas Eccel zachytil novou sekci v rámci Diagnostiky konverzí týkající se doporučení spojených s koncem cookies. Cílem je zlepšit nastavení jejich měření a dozvědět se o přijímání nových technologií pro udržení kvality dat. Google zde doporučuje, aby inzerenti tuto sekci kontrolovali každý týden.

Navrhované trendy

V záložce Statistiky se objevila nová sekce s názvem „Navrhované trendy“. Tato funkce představuje hledané výrazy, které v současnosti zaznamenávají nárůst popularity, na které ještě nezobrazujete reklamy, a nabízí tak cenné informace o potenciálních reklamních příležitostech. Tuto zprávu sdílel Vivek Gupta.

Simulace změn kampaně

V online rozhraní v nastavení kampaně pro kampaně ve Vyhledávací a Obsahové síti byla zavedena nová funkce prognóz. Odkaz “Simulovat změny kampaně” umožňuje uživatelům simulovat dopad úprav rozpočtu na výkon kampaně. Tuto novinku sdílela Annelies Pijffers.

Aktualizace úpravy rozpočtu na úrovni reklamní sestavy

Hned kousek vedle “Simulace změny kampaně” z předchozí novinky si Google pohrál také s úpravou rozpočtu kampaně. Kdysi bylo možné rozpočet přímo z tohoto místa upravit. Dnes se při prokliku na rozpočet zobrazí okno, se dvěma možnostmi:

 • zobrazit report rozpočtu,
 • upravit rozpočet.

Screen sdílel Adriaan Dekker.

Zobrazení reklam ve formě karet na desktopu

V lednu se objevil nový typ zobrazení reklam ve vyhledávání na mobilech ve formě karet. V březnu byl stejný formát zachycen už také i na desktopech. Screen sdílel Khushal Bherwani.

Zobrazení reklam ve formě karet v sekci “Mohlo by se vám také líbit”

Karetní zobrazení vyhledávacích reklam se rozšířilo na mobilech také do sekce “Mohlo by se vám také líbit” (You may also like). Screen sdílel Marcin Wsół.

Vylepšení podkladů Googlem

U video podkladů se můžeme setkat podklady nahranými inzerentem, vytvořenými Googlem, například pokud vlastní video chybí, ale nově můžete narazit také na video “vylepšené Googlem“.

Při srovnání originálního a vylepšeného videa byl obsah stejný. Google jen upravil jeho poměr a pozadí doplnil stejným videem s tmavším pozadím, aby nerušilo.

Vylepšený sloupec Stav u Produktů

Google vylepšil kartu Produkty v online rozhraní. Když najedete myší na sloupec Stav konkrétního produktu, zobrazí se nyní název kampaně, pro kterou se produkt kvalifikuje a také ty, v rámci kterých je vyloučen. Tuto novinku sdílel Marcin Wsół.

Automatické snížení tCPA dle rozpočtu

Felix Duerler si všiml, že Google může modifikovat cílovou CPA, pokud denní rozpočet kampaně je menší než jeho nastavená hodnota. Automaticky ji upraví na velikost rozpočtu.

Diagnostika pro Google Tag

Sekce Značky Google nyní obsahuje diagnostiku značky. Zobrazuje skóre kvality se čtyřmi úrovněmi závažnosti a označuje problémy vyžadující řešení, aby bylo zajištěno přesnější měření. Screen sdílel Dario Zannoni.

Konverzní trychtýř v sekci Publikum

V sekci Publikum se objevil nový segment s názvem Konverzní trychtýř. Je navržen tak, aby zobrazoval výkon publika v každé fázi cesty. Zatím ale není k této novince žádná oficiální informaci a Brent Neale, který informaci sdílel, zatím také nevidí žádná data.

Navrhování log v PMAX

Thomas Eccel zachytil, že Performance Max dokáže kromě doporučování obrázků nyní doporučit také loga. Tato funkce je zatím v betě.

Úprava vzhledu rozšíření o volání

Adriaan Dekker zachytit test rozšíření o volání s lehce šedým pozadím pro zlepšení jeho viditelnosti a zachycení pozornosti uživatele.

Chybí název a logo a rozdíly v označení v reklamách ve vyhledávání na mobilu

Anthony Higman narazil na nový test reklam ve vyhledávání na mobilech:

 • byl štítek “Sponzorováno” nahrazen štítkem “Reklama“,
 • nezobrazuje firemní název ani logo.

Statistiky aukce pro vyhledávání a Nákupy

Ve Statistikách aukce pro Performance Max přidal Google rozdělení dat do dvou záložek – pro vyhledávání a pro Nákupy. Screen sdílel Adriaan Dekker.

Cloud Retail pro produktové feedy

Google zveřejnil novou stránku nápovědy, která podrobně popisuje integraci Cloud Retail jako destinace v rámci Google Merchant Center.

Tato funkce je dostupná prostřednictvím sekce „Spravovat programy“, ale je k dispozici výhradně zákazníkům cloudu a pouze ve standardním rozhraní Merchant Center, nikoli v Next.

Uživatelé mají také možnost spravovat zahrnutí do Cloud Retail pomocí dvou konkrétních hodnot, „cloud_retail“ a „local_cloud_retail“, pro oba atributy „destination_included“ a „destination_excluded“.

Google for Games 2024 Developer Summit

Dne 12. března proběhl Google for Games 2024 Developer Summit. Pokud se věnujete inzerci her, určitě si projděte oficiální sumář z akce.

Oficiální Google Merchant Center účet na X

V listopadu Google diskrétně vytvořil nový účet na X, věnovaný službě Google Merchant Center. Jejich inaugurační příspěvek byl zveřejněn 20. února a v březnu jej začali propagovat uživatelům skrze jiných profilů Googlu na této síti. Pro ty, kdo řešíte e-commerce, doporučuji začít sledovat.

Sklik

Produktové skupiny podle stavu produktu

V Skliku přibyla možnost filtrovat produktové skupiny podle Stavu produktu. V tomto parametru, ve feedu známém jako condition, rozeznává produkty nové, rozbalené, použité a repasované. Seznam tak chce podpořit prodej rozbalených či použitých produktů, což uvítají jednak zákazníci, kteří chtějí ušetřit nebo podporují udržitelné nakupování.

Segmentace dle věku

V rozhraní Skliku se v březnu objevil již dlouho slibovaný věk, podle kterého můžete kampaně vyhodnocovat a nebo i určitý věkový rozsah pozastavit. K dispozici je v kampaních pro obsahovou síť a video kampaně.

Změny u štítku označující reklamu

Zcela potichu Seznam upravil štítek, který označuje textový výsledek vyhledávání jako reklamu. Dříve byl umístěn na konci za viditelnou URL, dnes je přesunut na začátek k popisu. Upravena byla také barva z původní zelené na šedou.

Zapomněla jsem na nějakou novinku? Neváhejte ji napsat do komentářů!

Jsem online marketérka na volné noze. Specializuji se na PPC reklamu v Google Ads a Sklik. Baví mě přemýšlet nad efektivitou mé práce, proto často objevím nějaký trik či vychytávku, jak zefektivnit práci na PPC kampaních nebo si sem tam naprogramuji užitečný skript, aby mi šla práce lépe od ruky. Hledáte PPC specialistu? Zjistěte o mě více nebo mi rovnou napište!

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *