Vyberte stránku

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas fyzické osobě Haně Kobzové, IČ: 03108732, zapsané v živnostenském rejstříku dne 16. 6. 2014 na Magistrátu města Ostravy (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • email
 • IP adresa

2. Jméno, příjmení a email v rámci odeslání kontaktního formuláře budou zprácovány za účelem obchodní činnosti (domluva spolupráce). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku. 3. Jméno, email a IP adresa přijaté při odeslání komentáře budou uloženy po dobu existence komentáře plus až 6 měsíců na externím úložišti v podobě zálohy (než se záloha smaže). Jméno a email u komentáře může být vymyšlené, tyto údaje však slouží ke smazání komentáře. Uvedený email poslouží k ověření žádosti. Ke každému komentáři je dále ukládána IP adresa návštěvníka a řetězec user-agent (název a verze prohlížeče). Tyto dva údaje se používají k detekci spamu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na kobzova.hana@gmail.com.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • WordPress
 • GMail
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po mě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.