Vyberte stránku

PPC Novinky – Červen 2020

PPC Novinky – Červen 2020

Google Ads

Rozdávání kreditu zdarma kvůli koronaviru

Kredit zdarma se již objevil v českých i slovenských účtech.

A jak to funguje? Podle průměrné útraty Google přiřadí fixní částku, kterou pomocí automatického propagačního kódu účtu aplikuje. Zaregistrovala jsem následující hodnoty kupónů v českých účtech: 870 Kč, 2 750 Kč, 6 370 Kč a 6 500 Kč, ale je možné, že jich bude více. U eurových účtů jsem se dosud setkala s těmito částkami: 55€, 100€, 190€, 230€, 240€, 260€, 490€ a 550€.

Darovaný kredit je platný pro budoucí útratu a tedy nekryje již realizované prokliky. Na jeho využití máte čas do konce roku 2020.

Ve Fakturaci => Propagace se můžete podívat na stav čerpání kupónu.

Určení vlastníka účtu

Začátkem června dorazil email ohledně úpravy vlastnického přístupu do Google Ads účtu. Nově může mít tzv. vlastnický přístup pouze 1 uživatel v 1 účtu. Účty, které mají více vlastníků, budou do 60 dní převedeny na jednoho vlastníka.

Vlastnický přístup rozšiřuje běžná oprávnění účtů správce a umožňuje:

  • zvát na klientský účet uživatele s přístupem pro správce,
  • odstraňovat z klientského účtu uživatele,
  • přijímat a odmítat žádosti o připojení, které jiní správci pošlou klientskému účtu,
  • odpojovat od klientského účtu jiné správce.

Pokud vám tento email dorazil, ve vašem MCC se nachází alespoň 1 účet, který má více vlastníků. Od příjetí emailu máte 60 dní na to, abyste zvolili 1 vlastníka účtu. Pokud nikoho nezvolíte, zvolí Google jako jediného vlastníka automaticky toho nejstaršího (podle údajů na kartě Správci v sekci Přístup k účtu v klientském účtu).

Vlastníky účtů najdete v MCC => Nastavení => Nastavení podúčtu a přidejte si sloupec Vlastník

Pomoc lokálním firmám

Google myslí na lokální firmy s fyzickými pobočkami a chce jim pomoci k novým zákazníkům po koronaviru.

V USA, Kanadě, Austrálii, Velké Británii, Itálii, Francii, Španělsku, Holandsku a Japonsku nově Google umožnil inzerentům vytvoření Smart kampaní přímo z mobilní aplikace Google Ads. Díky tomu mohou kampaně vytvořit za pár minut a začít inzerovat.

Další novinkou je například zobrazení pinu s logem firmy v Google Mapách, které se dosud zobrazovaly jen v rámci Místních kampaní, kde je třeba mít alespoň 10 poboček. Nově se do konce září rozšíří také do Smart kampaní, kde bude proklik, volání nebo jiná interakce s obrandovaným pinem zcela zdarma (jen dočasně).

Dále Google zobrazí základní informace o inzerci účtu přímo ve výsledcích vyhledávání podobně jako to již funguje pro Search Console.

Google bojuje s clickbaitem

Od 15.7.2020 je proti pravidlům používat tzv. clickbait titulky a obrázky v reklamách vyzývající ke kliknutí. Nebude možné používat např.:

  • Reklamní texty jako: “Klikněte, abyste se dozvěděli více.”, “Neuvěříte, co se stalo” a podobné fráze, které uživatele navádějí ke kliku, aby zjistil celý kontext reklamy.
  • Obrázky určené k promu produktu nebo služby, které ukazují konkrétní partie lidského těla, neštěstí, katastrofu, fotky typu “před a po”
  • Reklamní texty spojené se smrtí, nehodou, nemocí, zatčením nebo bankrotem s cílem vyvolat obavy, vinu nebo jinou silnou negativní emoci, která má v uživateli vyvolat okamžitý zájem o produkt/službu

Omezení cílení v oblasti bydlení, úvěrů a zaměstnání

Google ještě v roce 2020 zakáže cílení na věk, pohlaví, rodičovský stav a PSČ v oblasti bydlení, úvěrů a zaměstnání. Zákaz bude platit pro inzerenty v USA a Kanadě. O rozšíření do dalších zemích zatím nebyla zmínka.

Zpřesnění klíčových slov v Plánovači

Plánovač klíčových slov získal novou funkci Zpřesnění klíčových slov, která rozděluje návrhy slov do skupin podle atributů jako např. značka, typ, barva, velikost atd. Dříve jsme takovou segmentaci museli provádět manuálně, nyní se o to postará přímo Plánovač a to na základě opakujících se slov v návrzích.

Vysvětlení u konverzí

Došlo k výraznější změně u konverzí? Nově se u kampaní ve vyhledávání (manuální CPC nebo rozšířená CPC) u srovnání za maximálně 90 posledních dní zobrazují odkazy na vysvětlení, proč k této změně pravděpodobně došlo. Vysvětlivky už nějakou dobu fungují pro náklady a prokliky.

Vylepšení filtrování produktů v Google Merchant

Dosud bylo filtrování produktů v Google Merchant jen na základě několika málo základních parametrů. Nyní máme nově k dispozici celou škálu parametrů z feedu a nejen ty (navíc je tam např. Čas vytvoření nebo Čas poslední aktualizace).

Zároveň také přibyla možnost úpravy sloupců a jejich přidávání/odebírání dle potřeby. K dispozici jsou rovněž atributy z feedu.

Aktualizace specifikace Google Merchant feedu

Google zveřejnil nová pravidla pro feedy. Některá jsou platná již nyní, jiná vejdou v platnost od 1.9.2020. Jednou z novinek jsou nové atributy Podrobnosti o produktu a Představení produktu, které již můžete začít používat.

Rovněž byla zmírněna pravidla pro používání štítku o ceně – produkt musí být v původní ceně alespoň 30 dní (nemusí se jednat o nepřetržité období) za posledních 180 dní (kdysi 90 dní). Nedávno jsem publikovala článek o používání štítků pro PPC feedy.

Shopping výsledky v Knowledge panelu budou zdarma

Google rozšiřuje své Surfaces across Google i na hlavní stránku vyhledávání a to do tzv. Knowledge panelu. Do teď se tam zobrazovaly placené výsledky, nově tam ale najdeme výsledky zdarma.

Testují se Dynamic Showcase Ads

V USA, Velké Británii, Německu, Francii a Irsku se testují tzv. Dynamic Showcase Ads. Jedná se o Showcase Ads, jejichž cílem je zasáhnout obecnější produktové vyhledávací dotazy, ale tato novinka je vytvářena automaticky na základě produktového feedu. Jako biddingovou strategii používají cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS).

Vlastní otázky v rozšíření formuláře pro zájemce

Dosud bylo rozšíření o formulář omezeno na přednastavená pole. Nově jsou součástí i předpřipravené otázky, které jsou rozděleny podle sektorů (např. maloobchod, vzdělávání, lety, hotely a pronájmy, reality atd.). U zvolené otázky je možné nastavit, zda od uživatele očekáváme krátkou odpověď (otevřená otázka) nebo mu připravíme otázku s výběrem možností. Počet otázek není omezen, ale u 7. přidané otázky Google upozorňuje na snížení šance vyplnění formuláře.

Test ohraničení odkazů na podstránky

Vítek Blažek na Facebooku upozornil na probíhající test zobrazení rozšíření o podstránky s ohraničením na desktopech, následně o něm psal i Collabim.

Test zobrazení viditelné URL

V průběhu měsíce jsem si všimla, že Google testuje zobrazení reklam bez viditelné URL, ačkoliv je viditelná URL zadána u reklam. Čeká nás zrušení viditelné URL?

Nastavení automatického aplikování doporučení v účtech

Google vytvořil jednotné místo “Auto Applied Recommendations Control Center“, kde si můžete zkontrolovat, zda máte v některých účtech aktivováno automatické aplikování doporučení. Upozornil na to na sociálních sítích Marek Pech.

Negativní klíčová slova pro obsahovou síť

V Americe zahlédli při nastavování segmentace obsahové sítě možnost vyloučit klíčová slova a přidat seznamy negativních klíčových slov.

Optimalizace kampaně na návštěvy obchodu

Ve Španělsku se začala v účtech objevovat možnost optimalizace smart biddingu na návštěvy fyzických poboček a to v kampaních ve vyhledávání a Shopping. Tato novinka byla pro tento typ kampaní oznámena už v září 2019 (nejprve dostupná pouze jako beta) a až nyní se postupně dostává veřejně do účtů. Návštěvy obchodu lze zahrnout do Konverzí na úrovni účtu nebo na úrovni kampaně.

Nové zobrazení stránky Rozšíření reklam

Steven Johns z USA upozornil na nové zobrazení stránky Rozšíření reklam. Zatím tam však chybí údaje o konverzích.

Zrušení dvou strategií nabídek

V loňském roce Google informoval o zrušení strategií Cílení na umístění na stránce s výsledky vyhledávání a Cílový podíl vítězných zobrazení a je to tady. V následujících týdnech budou kampaně, které zmíněné strategie používají, automaticky přepnuty na strategii Cílový podíl zobrazení.

Mini seriál o inzerci na YouTube

Google připravil nový mini seriál o inzerci na YouTube, který je dostupný na YouTube a má 7 dílů.

Novinky týkající se reklamy na YouTube

Google nově začne u videoreklam zobrazovat nabídku produktů podobnou Shopping Ads, kterou bude moct uživatel procházet v průběhu přehrávání reklamy. Pro aktivaci postačí jen připojení Google Merchant Center k videoreklamě.

Vznikne také nový typ YouTube kampaně tzv. Video action campaigns, které budou orientovány na konverze a to napříč všemi sekcemi YouTube jako např. homepage, stránka sledování videa či stránka partnerů YouTube.

Další novinkou, o které se již nějakou dobu šušká, je rozšíření videoreklamy o formulář. Jedná se o podobné rozšíření, které již je dostupné pro kampaně ve vyhledávání, ale tento se týká výhradně YouTube. Umožní získávání leadů přímo z reklamy.

Formuláře ale nejsou jediným novým rozšířením YouTube kampaní. Můžete se také setkat s rozšířeními o podstránky, která se zobrazují pod videem.

Screen publikoval Steven Johns

Poslední novinkou je úprava atribuce v Google Ads. Nově totiž kromě vyhledávacích a Shopping kampaní bude zahrnovat i video kampaně!

Novinky v kampaních pro mobilní aplikace

Shopping výsledky se nezačnou zobrazovat nově pouze na YouTube, jak již zde bylo zmíněno, ale také v kampaních pro aplikace. Rovněž postačí propojení s produktovým feedem z Google Merchant Center nebo půjde využít také vlastního feedu ze Sdílené knihovny v případě non-ecommerce projektů.

Při kliku na zajímavý produkt odkazující do aplikace inzerenta se nejprve dostanete na stažení aplikace (není-li nainstalována) a následně se nově automaticky otevře onen zvolený produkt, na který uživatel kliknul. Dosud to fungovalo tak, že instalace aplikace vše přerušila a uživatel se tak na vybraný produkt vůbec nedostal.

Google sjednocuje označení reklam

Na kartě Nákupy se zobrazuje označení “Sponzorováno”, od kterého se upouští a nahradí ho jednotné černé označení “Reklama”. Tato změna již proběhla například v reklamách pro hotely.

Nový ceník CSS od Heureky a žaloba

Od 1.6.2020 Heureka upravila ceny svého CSS programu a to jak Heureka.cz, tak i Srovnanicen.cz. Nyní by měly být dostupnější i pro eshopy, které zatím s přechodem na CSS program otálely. CSS program umožňuje zlevnění Google Shopping kampaní až o 20 %.

Zároveň Heureka žalovala Google za ušlý zisk za roky 2013 až 2017, kdy měl Google dominantní postavení v rámci Shopping výsledků (než došlo ke vzniku CSS partnerů), a požaduje 395 milionů korun.

S CSS se roztrhl pytel

V květnu se na trhu objevily nové CSS programy agentur Advisio (Ackoveceny.cz) a Placement (ve spolupráci s Proficio – Mangolio.cz). Připomeňme si, že vlastní CSS má také například Acomware (Fercena.cz) či Proficio (Mangolio.cz), nikdo z nich ale nemá ceny uvedeny online jako nyní Heureka.

Tom Hanáček zveřejnil report v Data Studiu, kde si můžete snadno na pár kliknutí ověřit, kolik můžete přes CSS na Shopping kampaních ušetřit. Nezapomeňte následně zohlednit poplatek CSS partnerovi.

Miroslav Šollar vytvořil další report, který analyzuje zastoupenost CSS partnerů v ČR.

Sklik

Rozšíření 480×480

Sklik oznámil rozšíření mobilního formátu banneru 480×480 na více než 200 webů českého internetu. Nechybí ani homepage Seznam.cz.

Aktualizace konverzního kódu

Pokud jste ještě neaktualizovali Sklik konverzní kód, neváhejte se do toho ihned pustit. Úterý 30.6. byl posledním dnem, kdy ještě starý kód zaznamenával konverze. Od 1.7. se konverze měří výhradně přes novou verzi konverzního kódu!

Mobily překonávají desktopy

Sklik upozornil na zvyšování zastoupení mobilů. Za poslední 2 měsíce mají v Skliku více prokliků z mobilních zařízeních než z desktopu.

Změny u Outstream formátu

Video reklama v Skliku formátu Outstream dostala nové chování. Dosud se kliknutím na reklamu aktivoval zvuk, nově kliknutím přejdete na cílovou URL adresu inzerenta. Zvuk lze aktivovat i nadále a to přes ikonu zvuku.

Zapomněla jsem na nějakou novinku? Neváhejte ji napsat do komentářů!

Jsem online marketérka na volné noze. Specializuji se na PPC reklamu v Google Ads a Sklik. Baví mě přemýšlet nad efektivitou mé práce, proto často objevím nějaký trik či vychytávku, jak zefektivnit práci na PPC kampaních nebo si sem tam naprogramuji užitečný skript, aby mi šla práce lépe od ruky. Hledáte PPC specialistu? Zjistěte o mě více nebo mi rovnou napište!

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *