Jak pracovat s termíny vyhledávání v AdWords Editoru

Začátkem května vyšla nová verze Google AdWords Editoru, která nově umožňuje pracovat s reportem vyhledávacích termínů. Jak tato funkce funguje?

Dosud většina specialistů pracovala s termíny buď online nebo si report stahovali a pracovali s ním v Excelu. Nová verze Editoru zobrazí vyhledávací termíny přímo v jeho rozhraní.

Stažení vyhledávacích termínů v Editoru

Otevřete si v AdWords Editoru účet, se kterým chcete pracovat. K reportu termínů lze přejít 2 způsoby:

  • V horní nabídce zvolte Nástroje => Zobrazit přehled vyhledávacích termínů…
  • V přehledu klíčových slov klikněte na tlačítko Vyhledávací výrazy.

Vyhledávací dotazy AdWords Editor

V dalším kroku vyberte časové období z rozbalovací nabídky nebo zvolte konkrétní data. Následně označte kampaně/reklamní skupiny, jejichž dotazy chcete stáhnout.

Posledním krokem na této obrazovce je volba metrik, které s termíny chcete zobrazit. Tuto volbu lze uložit pro opětovné použití v budoucnosti.

Následně proběhne stažení termínů a hurá do práce…

Jaké jsou možnosti práce s termíny v Editoru?

V tabulce se staženými termíny vidíme základní sloupce, podobně jako v online rozhraní, pro přidáno/vyloučeno, klíčové slovo, které dotaz aktivovalo, název kampaně a reklamní sestavy vč. metrik zvolených v předchozím kroku. Tyto sloupce lze v případě zájmu skrýt.

Kliknutím na název sloupce můžeme údaje seřadit. Lze také použít pokročilé řazení.

Dotazy můžeme filtrovat, přidat jako nová klíčová slova nebo také vyloučit.

V případě přidání klíčového slova se slovo přidá automaticky do příslušné reklamní sestavy ve volné shodě. Pokud chcete provést úpravy tohoto slova, musíme okno s dotazy minimalizovat a pracovat v klíčových slovech.

Podobně probíhá také přidání negativních klíčových slov. V tomto případě musíme nejprve zvolit, zda chceme slovo přidat na úroveň kampaně nebo reklamní sestavy a následně se slovo přidá v přesné shodě. Opět pokud chceme provádět úpravy, je potřeba okno s dotazy minimalizovat.

Po kliku na přidání/vyloučení slova se v pod těmito tlačítka objeví tlačítko “Úpravy klíčových slov” nebo “Úpravy vylučujících klíčových slov”, které slouží k přechodu na právě přidané/vyloučené klíčové slovo v hlavním okně pro další úpravy.

Klasicky i zde fungují tlačítka Vrátit zpět poslední akci nebo Znovu provést poslední vrácenou akci.

Jakmile je vše připraveno, nyní nezbývá nic jiného než změny nahrát.

Mohlo by vás zajímat:

Napsat komentář

Tvá emailová adresa nebude publikována. Zadej své jméno, email a komentář.