Relativní CTR – porovnejte své CTR s konkurencí

Metrika relativní CTR (relative CTR) se v Google Adwords objevila již v červnu 2011, ovšem ne všichni ji znají, rozumí ji a používají.

Zatímco běžné CTR (Click-though rate, míra prokliku) vypovídá o tom, jak často lidé klikají na vaše reklamy, relativní CTR zapojuje také CTR reklam vaší konkurence.

Tato metrika je určena pouze pro obsahovou síť Google, a to nezávisle na typu použitých reklam (grafické i textové). Relativní CTR tedy nezobrazíte pro kampaně v rámci Vyhledávácí sítě.

Google oficiálně popisuje relativní CTR následovně:

Relativní CTR ukazuje výkon reklam relativně vzhledem k dalším reklamám zobrazeným na stejném místě v reklamní síti, takže můžete lépe ovlivnit výkon svých kampaní v reklamní síti a porovnávat jejich výkon na různých stránkách v reklamní síti. 

O čem relativní CTR vypovídá?

Relativní CTR je podílem vašeho CTR a CTR všech inzerentů v umístěních zobrazující vaše reklamy. V praxi to znamená, že pokud mají vaše reklamy CTR 0,04 %, zatímco reklamy vaší konkurence na stejném místě v reklamní síti Google mají CTR 0,02 %, relativní CTR se vypočítá jako jejich podíl, tedy 0,04 / 0,02 = 2x … to znamená, že vaše reklamy jsou dvakrát lepší než reklamy vaší konkurence co se týče míry prokliku a to potěší. Naopak relativní CTR 0,5x znamená, že vaše reklamy dosahují pouze poloviny průměrné CTR všech inzerentů.

CTR v reklamní síti 0,03 % se vám může zdát jako nízké, ovšem až po kontrole relativního CTR opravdu zjistíte, jak na tom jste. Čím je relativní CTR vyšší, tím lépe. Hodnota větší než 1 znamená, že vaše CTR je lepší než průměrné CTR vašich konkurentů a naopak.

Jak zobrazit relativní CTR?

Relativní CTR je dostupné pouze na úrovni Kampaní a Reklamních sestav, nikoliv na úrovni Reklam. Tento sloupec můžete zapnout pomocí tlačítka Sloupce nad tabulkou statistik a to konkrétně v části Konkurenční metriky. Ještě připomenu, že hodnoty se zobrazí pouze u kampaní/reklamních skupin určené pro reklamní síť.

Konkurenční metriky - Relativní CTR

Jak zvýšit relativní CTR?

Relativní CTR ovlivňují následující aktivity a nastavení:

  • optimalizace reklam
  • optimalizace umístění
  • relevantní cílení
  • optimalizace „možností kategorií webů“ (vyloučit hazardní hry, chybové stránky apod.)

Mohlo by vás zajímat:

Napsat komentář

Tvá emailová adresa nebude publikována. Zadej své jméno, email a komentář.